Tretman tipskog ugovora o izvođačkom radu (delu) za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu.

Tretman tipskog ugovora o izvođačkom radu (delu) iz Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, a u vezi sa članom 108a Zakona o porezu na dohodak građana. Po pitanju primene navedenog ugovora Ministarstvo finansija se svojim dopisima broj: 011-00-1040/2019-04 od decembra 2019. godine obratilo Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i…