Povraćaj pdv-a fizičkim licima na robu u inostranstvu na osnovu ugovora sa stranim pravnim licem u Irskoj

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1094/2019-04 od 24.02.2020. god.) Poreski tretman prometa usluga u slučaju kada obveznik PDV, na osnovu ugovora sa stranim licem čije je sedište u Irskoj i koje se bavi povraćajem PDV stranim putnicima za robu kupljenu u inostranstvu, u ime i za račun tog stranog lica, na osnovu odgovarajuće dokumentacije, izvrši povraćaj…

Poreski tretman ustupanja naslednog dela u ostavinskom postupku, tretman ustupanja nepokretnosti na osnovu ugovora o ustupanju i na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju. Tretman poreza na kapitalni dobitak.

Poreski tretman ustupanja naslednog dela koji brat učini sestri u ostavinskom postupku, prenosa bez naknade prava na nepokretnosti koji otac učini kćeri po osnovu ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, prenosa nepokretnosti sa oca na kćer po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i da li se plaća porez na kapitalni dobitak ako…

Isplata učešća u dobiti između domaćih pravnih lica kada je doo rezident

Isplata učešća u dobiti (dividende) društva ograničene odgovornosti oporeziva je različito, u zavisnosti od toga ko je osnivač privrednog društva koji ostvaruje pravo na isplatu: 1. fizičko lice – rezident, 2. fizičko lice – nerezident, 3. pravno lice – rezident, 4. pravno lice – nerezident.   U ovom tekstu govorimo o slučaju pod tačkom 3. Domaće pravno lice A…

Rekreacija zaposlenih – poreski tretman

PORESKI TRETMAN OMOGUĆAVANJA REKREACIJE ZAPOSLENIMA KADA POSLODAVAC ZAKUPI PROSTOR I OPREMU ZA TERETANU   U slučaju kada u skladu sa opštim aktom poslodavac svim zaposlenima obezbedi rekreaciju u vidu korišćenja teretane, to predstavlja primanje zaposlenih kao činjenje ili pružanje pogodnosti i podleže plaćanju poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu…

Pravo na odbitak prethodnog poreza

Zakonom o porezu na dodatnu vrednost propisani su uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza. Opšti uslov za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza je da obveznik PDV dobra ili usluge koristi za obavljanje delatnosti. Postoje izuzeci za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza. Član 29. stav 1. Zakona o PDV definisano je za…

Pravo na odbitak prethodnog poreza pri nabavci hrane i pića za zaposlene

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za ishranu, uključujući i piće, zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica, osim izdataka za ishranu, uključujući i piće, tih lica u ugostiteljskim objektima obveznika kada obveznik po tom osnovu naplaćuje naknadu. Obveznik PDV koji nabavlja hranu i…