Da li naknada za promet usluge koje domaće lice ostvari za uslugu pruženu putem interneta, ulazi u ukupan promet za svrhu evidentiranja i plaćanja PDV

Da li se u iznos ukupnog prometa za svrhu evidentiranja za obavezu plaćanja PDV domaćeg lica uračunava iznos naknade koji je domaće lice ostvarilo, odnosno koji treba da ostvari za promet usluga koje se odnose na tehničku podršku putem telefona ili interneta pruženih stranom licu?   U iznos ukupnog prometa za svrhu evidentiranja za obavezu…