Da li naknada za promet usluge koje domaće lice ostvari za uslugu pruženu putem interneta, ulazi u ukupan promet za svrhu evidentiranja i plaćanja PDV

You are here:
Go to Top