Oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod.

Oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod! (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-71/2020-04 od 27.02.2020. god.) Sa stanovišta Zakona o porezu na dohodak građana Odredbom člana 31. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana (,,Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 − dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 − ispravka, 31/09,…

Poreski tretman prihoda koje ostvari fizičko lice (nerezident) po osnovu radnog angažovanja u realizaciju projekta finansiranog iz IPA fondova EU.

Poreski tretman prihoda koje ostvari fizičko lice – državljanin SAD po osnovu radnog angažovanja kao stručnjak uključen u realizaciju projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“, finansiranog iz IPA fondova Evropske unije, koji privremeno boravi na teritoriji Republike Srbije i registrovan je kao preduzetnik (da bi se omogućio odgovarajući način plaćanja za pružene ekspertske usluge). (Mišljenje…

Objavljeni su novi pravilnici iz oblasti računovodstva.

U Službenom glasniku objavljeni su novi pravilnici iz oblasti računovodstva. Reč je o pravilnicima: 1. Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike; 2. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike; 3. Pravilnik…