Oporezivanje prometa usluge u slučaju kada obveznik koji nije u PDV zaključi ugovor sa klijentom, a nakon zaključenja ugovora postane obveznik PDV.

Oporezivanje prometa usluge obuke za vozača u slučaju kada lice koje nije obveznik PDV zaključi ugovor sa kandidatom o pružanju usluge obuke za vozača, kojim je predviđena ukupna naknada za tu uslugu u određenom iznosu, pa posle zaključenja tog ugovora postane obveznik PDV zbog ostvarivanja ukupnog prometa u iznosu većem od 8.000.000 dinara u prethodnih…