Dobili ste veći porez na imovinu, a razlog je pogrešno obračunat procenat amortizacije – javite nam se?

Ukoliko ste dobili rešenje za porez na imovinu u 2020. u kojem vam je procenat amortizacije isti kao u 2019.godini (osim ako je već obračunat maksimalni iznos  od 40%), imate mogućnost podnošenja žalbe Sekretarijatu za javne prihode za zahtevom za ispravku obračuna poreza. Amortizacija se povećava svake godine za 1% do maksimalnih 40%. Poreska kancelarija…

NBS od 1.juna vodi jedinstveni registar korisnika novčanih doznaka – jedan od ciljeva je i kontrolisati finansijski kanal koji je korišćen za poslovne transakcije IT poslova, Frilensera…

Narodna banka Srbije od 1.juna vodi jedinstveni registar korisnika novčanih doznaka koji sadrži podatke o korisnicima platne usluge izvršavanja novčane doznake, odnosno o platiocima i primaocima plaćanja. Na tom spisku, koji vodi NBS a čiji podaci neće biti javno dostupni, naći se uglavnom ljudi iz naše dijaspore koji novac šalju familiji u Srbiju, te će to…