Porez na dohodak građana

Poreski aspekt freelansera u Srbiji – Oporezivanje prihoda iz inostranstva!

Kao što ste verovatno već čuli, nakon saopštenje Poreske uprave podigla se prilično velika prašina po pitanju primanja fizičkih lica koja ostvaruju bilo kakve prihode iz inostranstva a koji su dužni da prijave svoje prilive u roku od 30 dana i obračunaju poreze i doprinose. Poreska uprava je apelovala  na sva fizička lica koja su propustila…

Pročitajte Više
Porez na dohodak građana

Poreski tretman primanja po osnovu rada fizičkog lica rezidenta Republike Srbije ostvarenih u inostranstvu

Ko je poreski obveznik? Ukoliko ostvarujete primanja po osnovu rada u ili iz druge države dužni ste da sami obračunate i uplatite porez i pripadajuće doprinose na te prihode. Poreski obveznik je fizičko lice rezident Republike Srbije koji ostvaruje prihode po osnovu rada u ili iz druge države. Rezident Republike Srbije jeste fizičko lice koje:…

Pročitajte Više
Porez na dohodak građana

Samoinicijativno prijavljivanje prihoda ostvarenog iz inostranstva

Poreska uprava Republike Srbije na osnovu raspoloživih podataka o uplatama iz inostranstva i poređenjem tih podataka sa podnetim poreskim prijavama o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, ustanovila je visoku stopu nepoštovanja poreskih propisa i identifikovala ta fizička lica. Ovi prihodi ostvaruju…

Pročitajte Više
Porez na dohodak građana

Država “udara” na jutjubere, infulensere: Platite sami porez pre pokretanja postupka

Fizička lica koja ostvaruju prihode iz inostranstva, a nisu izmirila obaveze vezane za plaćanje poreza i doprinosa na zarade, trebalo bi to sama da urade. Poreska uprava navela je u saopštenju da je na osnovu podataka o uplatama iz inostranstva i njihovim poređenjem sa podnetim poreskim prijavama o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima na…

Pročitajte Više
OstaloPorez na dohodak građana

Ko sve plaća godišnji porez na dohodak građana?

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike (oporezivi dohodak). U 2019. godini to je bio iznos od preko 2.729.304…

Pročitajte Više