Povraćaj pdv-a fizičkim licima na robu u inostranstvu na osnovu ugovora sa stranim pravnim licem u Irskoj

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1094/2019-04 od 24.02.2020. god.) Poreski tretman prometa usluga u slučaju kada obveznik PDV, na osnovu ugovora sa stranim licem čije je sedište u Irskoj i koje se bavi povraćajem PDV stranim putnicima za robu kupljenu u inostranstvu, u ime i za račun tog stranog lica, na osnovu odgovarajuće dokumentacije, izvrši povraćaj…

Poreski tretman ustupanja naslednog dela u ostavinskom postupku, tretman ustupanja nepokretnosti na osnovu ugovora o ustupanju i na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju. Tretman poreza na kapitalni dobitak.

Poreski tretman ustupanja naslednog dela koji brat učini sestri u ostavinskom postupku, prenosa bez naknade prava na nepokretnosti koji otac učini kćeri po osnovu ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, prenosa nepokretnosti sa oca na kćer po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i da li se plaća porez na kapitalni dobitak ako…

Rekreacija zaposlenih – poreski tretman

PORESKI TRETMAN OMOGUĆAVANJA REKREACIJE ZAPOSLENIMA KADA POSLODAVAC ZAKUPI PROSTOR I OPREMU ZA TERETANU   U slučaju kada u skladu sa opštim aktom poslodavac svim zaposlenima obezbedi rekreaciju u vidu korišćenja teretane, to predstavlja primanje zaposlenih kao činjenje ili pružanje pogodnosti i podleže plaćanju poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu…

Tretman tipskog ugovora o izvođačkom radu (delu) za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu.

Tretman tipskog ugovora o izvođačkom radu (delu) iz Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, a u vezi sa članom 108a Zakona o porezu na dohodak građana. Po pitanju primene navedenog ugovora Ministarstvo finansija se svojim dopisima broj: 011-00-1040/2019-04 od decembra 2019. godine obratilo Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i…