Da li se obračunava i plaća PDV na uvoz dobara kada strano pravno lice, koje nije obveznik PDV u Republici Srbiji, uvozi dobra i u okviru postupka carinskog skladištenja smešta dobra u carinsko skladište?

U skladu sa odredbom člana 26. tačka 6) Zakona o porezu na dodatu vrednost, PDV se ne plaća na uvoz dobara za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak carinskog skladištenja. S tim u vezi, kada strano pravno lice, koje nije registrovano kao obveznik PDV u Republici Srbiji, uvozi dobra u Republiku Srbiju i…