Poreski dužnik za promet dobara i usluga kada obveznik PDV − podizvođač drugom obvezniku PDV − izvođaču vrši promet na osnovu ugovora čiji je predmet izvođenje građevinskih radova

Ko je poreski dužnik za promet kada obveznik PDV − podizvođač drugom obvezniku PDV − izvođaču vrši promet dobara na osnovu ugovora čiji je predmet izvođenje kompleksa građevinsko-montažnih radova u okviru izgradnje donjeg stroja pruge, drumskih puteva, mostova, potpornih zidova, zidova za zaštitu od buke i dr, pri čemu se realizacija predmetnog prometa sastoji od…

Šta se smatra prometom iz oblasti građevinarstva u slučaju: isporuke kuhinjskih elemenata, isporuke polica, isporuke sa montažom vrata, sitnih popravki…

Šta se smatra prometom iz oblasti građevinarstva u slučaju:  – isporuke kuhinjskih elemenata, sa ugradnjom; – isporuke polica, odbojnih daski i maski namenjenih prikrivanju radijatora, cevi itd, sa ugradnjom; – isporuke sa montažom vrata − frontova za kuhinjske elemente i reparaciju, odnosno popravke kreveta, stolova, stolica i drugog nameštaja; – isporuke sa ugradnjom baterije −…