OBRAZAC EPPDV - PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA POREZA NA DODATU VREDNOST OBRAZAC EZPPPDV - EVIDENCIJA ZAHTEVA PUTNIKA ZA POVRAĆAJ PDV Obrazac IEPDV - PRIJAVA ZA IZMENU PODATAKA ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA POREZA NA DODATU VREDNOST Obrazac IKPS - PDV - IZJAVA KUPCA STANA DA KUPUJE PRVI STAN OBRAZAC KM PDV - PODACI O ISPORUKAMA I DOPREMANJU DOBARA OBVEZNIKA PDV Obrazac LNPDV - NALOG ZA NABAVKU DOBARA I USLUGA I UVOZ DOBARA, BEZ PDV, ZA LI¼NE POTREBE NOSIOCA PRAVA OBRAZAC PBPDV - POTVRDA O BRISANJU IZ EVIDENCIJE OBVEZNIKA PDV OBRAZAC PEPDV - POTVRDA O IZVRČENOM EVIDENTIRANJU ZA PDV Obrazac PID PDV - PRETEŽAN IZVOZ DOBARA U INOSTRANSTVO Obrazac PID PDV 1 - PRETEŽAN IZVOZ DOBARA U INOSTRANSTVO Obrazac PII - POTVRDA O IZVRŠENOM IZVOZU OBRAZAC POPDV - PREGLED OBRAČUNA PDV Obrazac PP PDV - PORESKA PRIJAVA POREZA NA DODATU VREDNOST OBRAZAC REF 1 - ZAHTEV STRANOG OBVEZNIKA ZA REFAKCIJU OBRAZAC REF 2 - ZAHTEV HUMANITARNE ORGANIZACIJE ZA REFAKCIJU OBRAZAC REF 3A - ZAHTEV TRADICIONALNE CRKVE, ODNOSNO VERSKE ZAJEDNICE ZA REFAKCIJU OBRAZAC REF 5 - ZAHTEV DIPLOMATSKOG I KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA, ODNOSNO MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA REFAKCIJU Obrazac RFN - ZAHTEV KUPCA PRVOG STANA ZA REFUNDACIJU PDV Obrazac RFNB - ZAHTEV KUPCA HRANE I OPREME ZA BEBE ZA REFUNDACIJU PDV Obrazac SNPDV - SLUŽBENI NALOG ZA NABAVKU DOBARA I USLUGA I UVOZ DOBARA, BEZ PDV OBRAZAC ZBPDV - ZAHTEV ZA BRISANJE IZ EVIDENCIJE OBVEZNIKA PDV OBRAZAC ZPPPDV - ZAHTEV PUTNIKA ZA POVRAČAJ PDV OBRAZAC ZPPPDV - ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE PORESKOG PUNOMOĆSTVA ZA POREZ NA DODATU VREDNOST
Obrazac AK-1 - ANALITIČKA KARTICA RAČUNA Obrazac DN-1 - DNEVNIK GLAVNE KNJIGE Obrazac DN-2 - DNEVNIK POMOĆNE KNJIGE Obrazac ENR - EVIDENCIJA O NEURUČENIM REŠENJIMA O UTVRĐIVANJU POREZA Obrazac EOPO - EVIDENCIJA O OTPISU PORESKIH OBAVEZA Obrazac EPR - EVIDENCIJA O ODOBRENOM ODLAGANJU PLAĆANJA NA POČEK ILI NA RATE OBRAZAC ERP - PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE POSLODAVACA Obrazac ESDPO - EVIDENCIJA O SPORNIM I DUBIOZNIM PORESKIM OBAVEZAMA Obrazac EZPO - EVIDENCIJA O ZASTARELIM PORESKIM OBAVEZAMA Obrazac GK-1 - GLAVNA KNJIGA Obrazac GO-1 - PORESKI BRUTO GODIŠNJI IZVEŠTAJ Obrazac GO-2 - PORESKI NETO GODIŠNJI IZVEŠTAJ Obrazac GO-3 - PREGLED STANJA NA RAČUNIMA PORESKIH OBVEZNIKA Obrazac GO-3-1 - PREGLED STANJA NA RAČUNIMA OBRAZAC IOK - IZJAVA O KOMPENZACIJI MEĐUSOBNIH OBAVEZA I POTRAŽIVANJA OBRAZAC IOK - IZJAVA O KOMPENZACIJI MEĐUSOBNIH OBAVEZA I POTRAŽIVANJA OBRAZAC IOK - IZJAVA O KOMPENZACIJI MEĐUSOBNIH OBAVEZA I POTRAŽIVANJA Obrazac OPR - 2 - OBAVEŠTENJE OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE JAVNIH PRIHODA ZA PREDUZETNIKA OBRAZAC PDU - POTVRDA O DUGU Obrazac PEP - OVLAŠÅENJE ZA UPOTREBU ELEKTRONSKIH SERVISA OBRAZAC PERP - POTVRDA O IZVRŠENOM EVIDENTIRANJU U REGISTRU POSLODAVACA OBRAZAC PERP - POTVRDA O IZVRŠENOM EVIDENTIRANJU U REGISTRU POSLODAVACA OBRAZAC POO - POTVRDA O OBAVEZI Obrazac POR - 1 Prethodna-e godina-e - srpsko-engleski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI Obrazac POR - 1 Prethodna-e godina-e - srpsko-engleski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI Obrazac POR - 1 Prethodna-e godina-e - srpsko-francuski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI Obrazac POR - 1 Prethodna-e godina-e - srpsko-francuski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI Obrazac POR - 1 Prethodna-e godina-e - srpsko-francuski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI Obrazac POR - 1 Tekuåa godina - srpsko-francuski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI Obrazac POR - 2 Prethodna-e godina-e - srpsko-engleski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI Obrazac POR - 2 Prethodna-e godina-e - srpsko-engleski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI Obrazac POR - 2 Prethodna-e godina-e - srpsko-engleski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI Obrazac POR - 2 Prethodna-e godina-e - srpsko-engleski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI Obrazac POR - 2 Tekuåa godina - srpsko-engleski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI Obrazac PPP-PD - POJEDINAČNA PORESKA PRIJAVA O OBRAĐUNATIM POREZIMA I DOPRINOSIMA Obrazac PPP-PD - POJEDINAČNA PORESKA PRIJAVA O OBRAĐUNATIM POREZIMA I DOPRINOSIMA OBRAZAC PPP-PO - POTVRDA O PLAÅENIM POREZIMA I DOPRINOSIMA PO ODBITKU Obrazac PPR - 2 - PRIJAVA ZA PROMENU - DOPUNU PODATAKA O REGISTRACIJI PREDUZETNIKA Obrazac PR - 1 - PRIJAVA ZA REGISTRACIJU PRAVNOG LICA I POSLOVNIH JEDINICA Obrazac PR - 1 - PRIJAVA ZA REGISTRACIJU PRAVNOG LICA I POSLOVNIH JEDINICA Obrazac PR - 3 - PRIJAVA ZA REGISTRACIJU FIZI¼KOG LICA NEREZIDENTA